Forsikringsskader – Bygning

Hvad gør du, hvis du får en skade som skal dækkes af vores bygningsforsikring, f.eks. vandskade, fra rør eller afløb.

Vi forsikret hos Gjensidige.
På vandskader er der en selvrisiko på minimum kr. 10.000.-

Iht. Bilag 2 – Notat til vedtægternes §8
I den situation at en andelshaver får vandskade sin lejlighed som følge af f.eks. utæt tag eller et sprunget vand- og/eller varmerør, udbedrer andelsboligforeningen straks årsagen til skaden. Genetablering efter skaden (eksempelvis maling, genhusning, tørring af lejlighed mv.) betales derimod ikke af andelsboligforeningen, hvis foreningens forsikringen ikke dækker. Her henvises skadelidte til dækning via egen forsikring, herunder hvas angår privat indbo og eventuel genhusning.

Eventuel selvrisiko på forsikring på skader der kan henføres til installationer, som er andelshavers ansvar, herunder vandskader fra hårde hvidevarer samt disses tilslutninger skal betales af andelshaver.

Anmeldelse af skader
Du skal som udgangspunkt selv anmelde skaderne. Skader skal anmeldes skriftligt til DEAS A/S via www.deas.dk/forsikringsskade. Du må ikke selv iværksætte udbedring eller rekvirere  håndværker på skader, men skal afvente accept fra DEAS eller forsikringsselskabet, dog skal du altid selv søge at begrænse skaden.
Police nr. 2927640 / kundenummer 3301077744

Læs – Forsikringsskade – hvad nu

Kontaktpersoner hos DEAS
Telefon nr. til Ninna Petersen 7789 0203, mail deasskadeteam@deas.dk

Akut brug for skadeservice
Kontakt Gjensidige døgnåbne skadeservice på 7872 23 73
Police nr. 2927640 / kundenummer 3301077744

Akut landsdækkende døgnvagt via DEAS:

Skader på eksempelvis rør og installationer tager ikke hensyn til normal arbejdstid. Du kan altid ringe 70 30 20 20, hvis du har en akut skade – uden for åbningstid viderestilles til DEAS vagtcentral.

Håndværkerne der rekvireres af beboere, rekvireres som udgangspunkt altid for egen regning. Arbejdsopgaver, som forventes at blive betalt af foreningen, kan kun igangsættes af vicevært Allan eller bestyrelsen. Er der tvivl, så spørg hellere først.