Skadedyrsforsikring – Indendørs

A/B Buddinge Park har tegnet en Skadedyrsforsikring hos Anticimex, som dækker behandling af skadedyr indendørs.
7114 – policecertifikat
Skadedyrsanmeldelse

Dækningsomfang:
– Væggelus Dækker kun bekæmpelse indendørs bekæmpelse i nabolejligheder er ligeledes omfattet
– Skægkræ og sølvfisk Dækker kun bekæmpelse indendørs
– Rotter Dækker kun bekæmpelse indendørs – dækker ikke rotter i kloak
– Myrer Dækker kun bekæmpelse indendørs
– Hvepsebo Engangsbehandling, hvis behov for brug af lift dækkes denne udgift ikke
– Kakerlakker Dækker kun bekæmpelse indendørs
– Møl Dækker kun bekæmpelse indendørs
– Fluer og bananfluer Dækker kun bekæmpelse indendørs
– Mus Dækker kun bekæmpelse indendørs
– Edderkopper Dækker kun bekæmpelse indendørs
– Husmår Omfatter en fælde – opsætning og nedtagning inden for 1 mdr.
– Klannere Dækker kun bekæmpelse indendørs

Anmeldelse af skadedyr skal af anmeldes direkte af andelshaver ved indsendelse af  udfyldt Skadedyrsanmeldelse til Deas – Annett Klevenhaus, akl@deas.dk med kopi til buddingepark@buddingepark.dk