Rart at vide

Kontakt til vicevært Allan (mellem 8 og 16, på hverdage dog fredag 8-15.30 )
På telefon 2081 8388 eller via postkassen Klausdalsbrovej 18, kælderen (A/B Buddinge Park).
Via mail: allan@buddingepark.dk


Akutte skader og bestilling af håndværkere

  • Håndværkerne der rekvireres af beboere, rekvireres som udgangspunkt altid for egen regning. Arbejdsopgaver, som forventes at blive betalt af foreningen, kan kun igangsættes af vicevært Allan eller bestyrelsen. Er der tvivl, så spørg hellere først.
  • Akutte skader er f.eks. sprunget vandrør, stoppet faldstammer, vandskader fra rør og tag, altså skader som medfører skade på bygningen og indbo, hvis ikke disse standses. Her kan DEAS kontaktes, hvis det er umuligt at få fat vicevært Allan eller bestyrelsen.
  • Manglende, el, vand og varme er som udgangspunkt IKKE akutte skader. Her skal man tage fat i vicevært Allan. Træffes Allan ikke f.eks. udenfor normal arbejdstid skal man forsøge at kontakte en fra bestyrelsen.

Forsikringer
Læs mere her:
Forsikring – Bygningsskader
Forsikring – Skadedyr indendørs


Lån/opsætning af telt
Foreningen er i besiddelse af et stort fest-telt, som andelshavere er velkomne til at låne.
Man skal kontakte vicevært Allan, som vil være behjælpelig med reservation på kalender og udlån. Teltet må stilles op 2 dage før og skal senest være nedtaget 2 dage efter. Der kan dog kun fraviges fra dette i tilfælde af regnvejr og dermed vådt telt.
Opleves der fejl/skader på teltet ved opsætning, skal man hurtigst muligt kontakte Allan eller bestyrelsen via mail gerne med fotodokumentation. Derved undgår man at hæfte for tidligere låners skader. Sker der skader i låneperioden skal bestyrelsen hurtigst muligt have besked via mail.


Kabel-tv og internet
A/B Buddinge Park har installeret bolignetværk, vores netværksudbyder er Dansk Kabel TV og Yousee hvor du kan få internet og kabel TV til attraktive priser.
Men det er valgfrit hvilket selskab du ønsker, også helt fint du ikke vælger et af de nævnte.

Oplys din adresse når du kontakter udbyderen. Servicemedarbejderen kan ikke umiddelbart se at du bor i A/B Buddinge Park.


Vaskeri
I hver blok er der en vaskemaskine og tørretumbler samt tørrerum. I vaskeriet er det muligt via vaskekort at reservere vasketid.
Reglerne for vask kan du læse nede i vaskeriet. Reglerne for vask skal naturligvis følges og respekteres.
Vaskekortet kan ikke overdrages til nye andelshavere. Du skal kontakte DEAS som bestiller et nyt vaskekort til dig også hvis du mister kortet. Du vil blive opkrævet omkostningerne hertil.


Parkering
Vi har et lille antal parkeringspladser på vores private grund, der må du godt holde. Men der må udelukkende parkeres indregistrerede køretøjer på asfalten i de to parkeringslommer. Læs mere her
Parkering på brandvejene er forbudt. Kun af- og pålæsning er tilladt i henhold til færdselslovens almindelige bestemmelser.
Du må heller ikke holde foran/ved containeren – renovationsbilerne kan ikke komme til.
Parkering og henstilling af køretøjer over 3.500 kg er ikke tilladt.
Campingvogne og trailere kun må henstilles til af- og pålæsning. Signalhornet må ikke benyttes på området. Brændstof må ikke opbevares i ejendommen eller garagerne, udover det, der forefindes i
køretøjerne. Reparationer må kun foregå på egne køretøjer og kun i det omfang det ikke er til gene for de øvrige beboere. Firmabiler og gæster må ikke parkere på fællesarealerne.
Der er mulighed for at købe/leje en garageplads til parkering af din bil. Ønsker du dette, skal du henvende dig til vores administrator DEAS (du må påregne at stå på venteliste).


Opbevaring og henstilling af ting i opgange og på trappereposer
Af brandhensyn er det absolut ikke tilladt at henstille eller opbevare ting i opgange og på trappereposer.