Storskrald og affald

Dagrenovation:
Alt affald og genbrug skal sorteres efter de regler der til enhver tid gælder i Gladsaxe Kommune. Der står affaldscontainere på de to affaldsøer. Affald skal anbringes i containerne.

Madaffald (bioaffald) og restaffald skal afleveres i containerne i egnede affaldsposer, og skal være forsvarligt lukkede. Restaffald er også f.eks. pizzabakker, mælkekartoner og flamingo.

Hvordan får jeg nye grønne poser til madaffaldet
Du henter dem i vaskeriet, der står en kasse med poser. Eller du henvender dig til vicevært Allan.
Husk du må kun bruge poserne til madaffaldet

Genbrug er:

  • Papiraffald, fx aviser og reklamer
  • Rent plastaffald
  • Metal
  • Pap – dette skal presses fladt, inden det kommes i containeren
  • Glas og flasker (uden metallåg)

Batterier skal lægges i batteriboksen i affaldsskuret.

Haveaffald, juletræer og potteplanter (uden potte) lægges i bunken med haveaffald i affaldsgården.

Foreningen får bøder, hvis affaldet ikke sorteres korrekt.

Storskrald:
Storskrald skal afleveres i skuret. Storskrald skal også sorteres i og adskilles i de dele/fraktioner som er bestemt af Gladsaxe Kommune. Store ting som møbler, computere og hårde hvidevarer stilles i affaldsskuret efter aftale med viceværten. Skil tingene ad, så det kan sorteres til genbrug.

Andelshaver har selv ansvar for at bortskaffe byggeaffald, (som f.eks. gamle køkkenskabe, døre, gipsplader, træ (herunder trykimprægneret og paller), vaske, toiletter, håndvaske, radiatorer, maling og kemikalier (herunder madolie)). Nærmeste genbrugsplads er på Turbinevej 10, 2860 Søborg.

Småt affald skal være i klare plastsække.

Affald til storskrald skal stilles i skuret, og ikke andre steder. Må ikke stilles i affaldsgården uden forudgående aftale med vicevært Allan

Affald fra ombygning og renovering: Køkkenskabe, døre, toiletter og håndvaske, mursten, gipsplader, malerrester, rør, radiatorer mv. skal man selv aflevere på kommunens genbrugsstation.

Medicinrester: SKAL afleveres på apoteket, og må ikke smides i dagrenovation eller til storskrald.

Det er ikke tilladt at hensætte affald i kældre/opgange og foran storskraldskuret.


Kontakt til vicevært Allan (mandag-torsdag 8 – 16, fredag 8 -15)
På telefon 2081 8388, Mail: allan@buddingepark.dk eller via postkassen Klausdalsbrovej 18, kælderen (A/B Buddinge Park).